Urzędy Powiatu Żnińskiego
- gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców

Priorytet V. Dobre rządzenie
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00 w. 51, fax 52 303 13 02, e-mail: nowoczesnyurzad@znin.pl

Zamówienia publiczne

1. Zamówienia do 30.000 euro
2. Zamówienia powyżej 30.000 euro