Urzędy Powiatu Żnińskiego
- gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców

Priorytet V. Dobre rządzenie
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, tel. 52 303 11 00 w. 51, fax 52 303 13 02, e-mail: nowoczesnyurzad@znin.pl

O projekcie

Projekt "Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców" złożony przez Powiat Żniński do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2013 przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został rekomendowany do dofinansowania. W związku z powyższym oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt ma na celu podwyższenie standardu świadczenia e-usług oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP wśród 7 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Żnińskiego w okresie od 1.01.2014r. do 30.06.2015r. poprzez osiągnięcie następujących 5 celów szczegółowych:

1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST objęte wsparciem na obszarze Powiatu Żnińskiego

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności 278 (183K/95M) pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych na obszarze Powiatu Żnińskiego

3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 7 jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Powiatu Żnińskiego

4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze Powiatu Żnińskiego

5. Wdrożenie w 7 JST rozwiązań informatycznych poprzez uruchomienie w 7 JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego na obszarze Powiatu Żnińskiego